Hé lộ kết quả cơ cấu quỹ ETF quý II, gọi tên mã chứng khoán “ngon ăn"

Lên top