Hệ điều hành riêng của Huawei sẽ gặp những thách thức gì?

CEO Richard Yu của Huawei đã thông tin về hệ điều hành riêng của hãng này được cho là HongMeng OS.
CEO Richard Yu của Huawei đã thông tin về hệ điều hành riêng của hãng này được cho là HongMeng OS.
CEO Richard Yu của Huawei đã thông tin về hệ điều hành riêng của hãng này được cho là HongMeng OS.
Lên top