HDI Global phản hồi việc bị phạt vì "giấu" tỉ lệ sở hữu cổ phiếu PVI

Nhà đầu tư HDI Global đã có thông tin phản hồi liên quan đến việc bị UBCKNN xử phạt vì che giấu tỷ lệ sở hữu tại PVI. Ảnh: A. Toàn
Nhà đầu tư HDI Global đã có thông tin phản hồi liên quan đến việc bị UBCKNN xử phạt vì che giấu tỷ lệ sở hữu tại PVI. Ảnh: A. Toàn
Nhà đầu tư HDI Global đã có thông tin phản hồi liên quan đến việc bị UBCKNN xử phạt vì che giấu tỷ lệ sở hữu tại PVI. Ảnh: A. Toàn
Lên top