HDBS hủy bán giải chấp cổ phiếu ROS của đại gia Trịnh Văn Quyết

CTCK HDB đã huỷ các thông báo liên quan việc bán giải chấp cổ phiếu ROS của đại gia Trịnh Văn Quyết
CTCK HDB đã huỷ các thông báo liên quan việc bán giải chấp cổ phiếu ROS của đại gia Trịnh Văn Quyết
CTCK HDB đã huỷ các thông báo liên quan việc bán giải chấp cổ phiếu ROS của đại gia Trịnh Văn Quyết

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top