HDBank hoàn thành vượt kế hoạch, nợ xấu chỉ 0,93%

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) công bố lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 5.818 tỉ đồng, tăng 15,9% so với năm 2019. Ảnh: HDBank
Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) công bố lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 5.818 tỉ đồng, tăng 15,9% so với năm 2019. Ảnh: HDBank
Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) công bố lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 5.818 tỉ đồng, tăng 15,9% so với năm 2019. Ảnh: HDBank
Lên top