HDBank được vinh danh Doanh nghiệp có chiến lược M & A tiêu biểu nhất của thập kỷ (2009- 2018)