Năm 2020:

HDBank đạt Top 10 ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại hối hàng đầu VN

Theo Tổ chức Refinitiv, HDBank đứng thứ 5 trong Top 10 ngân hàng có khối lượng giao dịch lớn nhất trên hệ thống FX Matching năm 2020 tại thị trường Việt Nam trong tổng số 33 ngân hàng đang tham gia giao dịch.  Nguồn: HDBank
Theo Tổ chức Refinitiv, HDBank đứng thứ 5 trong Top 10 ngân hàng có khối lượng giao dịch lớn nhất trên hệ thống FX Matching năm 2020 tại thị trường Việt Nam trong tổng số 33 ngân hàng đang tham gia giao dịch. Nguồn: HDBank
Theo Tổ chức Refinitiv, HDBank đứng thứ 5 trong Top 10 ngân hàng có khối lượng giao dịch lớn nhất trên hệ thống FX Matching năm 2020 tại thị trường Việt Nam trong tổng số 33 ngân hàng đang tham gia giao dịch. Nguồn: HDBank
Lên top