HDBank chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 25%

HDBank sẽ tăng vốn điều lệ thêm 3.984 tỉ đồng thông qua phát hành hơn 398 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, với tỉ lệ phân phối 25%. Ảnh: HDBank
HDBank sẽ tăng vốn điều lệ thêm 3.984 tỉ đồng thông qua phát hành hơn 398 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, với tỉ lệ phân phối 25%. Ảnh: HDBank
HDBank sẽ tăng vốn điều lệ thêm 3.984 tỉ đồng thông qua phát hành hơn 398 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, với tỉ lệ phân phối 25%. Ảnh: HDBank
Lên top