Hậu thoái vốn, DXD muốn hủy niêm yết, nhắm tới kinh doanh bất động sản

Trụ sở CTCP Đầu tư xây dựng VVMI (Ảnh:DXD).
Trụ sở CTCP Đầu tư xây dựng VVMI (Ảnh:DXD).
Trụ sở CTCP Đầu tư xây dựng VVMI (Ảnh:DXD).
Lên top