Hậu tăng vốn, Becamex IJC muốn vay thêm 500 tỉ từ trái phiếu

Becamex IJC muốn vay 500 tỉ từ kênh trái phiếu.
Ảnh minh họa:  Website Becamex IJC.
Becamex IJC muốn vay 500 tỉ từ kênh trái phiếu. Ảnh minh họa: Website Becamex IJC.
Becamex IJC muốn vay 500 tỉ từ kênh trái phiếu. Ảnh minh họa: Website Becamex IJC.
Lên top