Hậu li hôn, tài sản vợ cũ Jeff Bezos đủ trả lương 11.000 tổng thống Mỹ

Lên top