Hậu cổ phần hóa, lợi nhuận của VGV liên tục "lao dốc"

Trụ sở Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP.
Ảnh: VGV.
Trụ sở Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP. Ảnh: VGV.
Trụ sở Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP. Ảnh: VGV.
Lên top