Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Hapro tập trung nguồn lực cho xuất khẩu và thương mại dịch vụ

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG kiêm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần, Hapro tiếp tục tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ sau CPH.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG kiêm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần, Hapro tiếp tục tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ sau CPH.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG kiêm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần, Hapro tiếp tục tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ sau CPH.
Lên top