Hành trình thần tốc xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Họ là một phần trong đội ngũ “chiến binh số“ thầm lặng của VNPT đã góp sức vào thành công của chiến dịch “thần tốc”
Họ là một phần trong đội ngũ “chiến binh số“ thầm lặng của VNPT đã góp sức vào thành công của chiến dịch “thần tốc”
Họ là một phần trong đội ngũ “chiến binh số“ thầm lặng của VNPT đã góp sức vào thành công của chiến dịch “thần tốc”
Lên top