VCCA giới thiệu triển lãm:

“Hành trình nhựa” truyền đi thông điệp sử dụng đồ nhựa có ý thức

Tác phẩm “Lốc xoáy” cao tới 4,5m được ráp nối từ hàng trăm vật liệu nhựa đã qua sử dụng.
Tác phẩm “Lốc xoáy” cao tới 4,5m được ráp nối từ hàng trăm vật liệu nhựa đã qua sử dụng.
Tác phẩm “Lốc xoáy” cao tới 4,5m được ráp nối từ hàng trăm vật liệu nhựa đã qua sử dụng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top