Giải marathon quốc tế TP.HCM Techcombank 2019:

Hành trình lan tỏa “Vượt trội hơn mỗi ngày”

Ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh và Bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc TP.Hồ Chí Minh trao thưởng cho các Vận động viên chuyên nghiệp
Ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh và Bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc TP.Hồ Chí Minh trao thưởng cho các Vận động viên chuyên nghiệp
Ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh và Bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc TP.Hồ Chí Minh trao thưởng cho các Vận động viên chuyên nghiệp
Lên top