Hành tím Sóc Trăng tăng giá mạnh

Thương lái mua tại ruộng hành tím thông thường với giá trên 18.000 đồng/kg (ảnh Nhật Hồ)
Thương lái mua tại ruộng hành tím thông thường với giá trên 18.000 đồng/kg (ảnh Nhật Hồ)
Thương lái mua tại ruộng hành tím thông thường với giá trên 18.000 đồng/kg (ảnh Nhật Hồ)
Lên top