Hành khách sẽ được hoàn trả tiền vé với những chuyến không được cấp bay

Hành khách sẽ được hoàn trả tiền vé với những chuyến không được cấp bay. Ảnh VNA
Hành khách sẽ được hoàn trả tiền vé với những chuyến không được cấp bay. Ảnh VNA
Hành khách sẽ được hoàn trả tiền vé với những chuyến không được cấp bay. Ảnh VNA
Lên top