Hàng xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn còn gặp khó

Các xe hàng nông sản thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ảnh: T.C
Các xe hàng nông sản thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ảnh: T.C
Các xe hàng nông sản thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ảnh: T.C
Lên top