Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng vạn người nô nức tham dự lễ thông xe cầu nghìn tỷ nối liền Nghệ An - Hà Tĩnh