Hàng Trung Quốc "khoác áo" Mumuso, Miniso... bày bán công khai giữa Hà Nội

Cửa hàng Daiso trong siêu thị Lotte bán hàng Trung Quốc nhưng không có tem tiếng Việt.
Cửa hàng Daiso trong siêu thị Lotte bán hàng Trung Quốc nhưng không có tem tiếng Việt.
Cửa hàng Daiso trong siêu thị Lotte bán hàng Trung Quốc nhưng không có tem tiếng Việt.
Lên top