Tự vẽ nhiều dự án “ma” giống Công ty Alibaba:

Hàng trăm người sập bẫy, Cty Angel Lina chiếm đoạt gần 300 tỉ đồng

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giám đốc Công ty Angel Lina.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giám đốc Công ty Angel Lina.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giám đốc Công ty Angel Lina.
Lên top