Hàng trăm nghìn tấn nông sản nối nhau xuất khẩu, vượt dịch COVID-19

Những xe hàng nông sản đầu tiên chuẩn bị ra cảng để xuất khẩu đi các nước. Ảnh: Hồng Nhung
Những xe hàng nông sản đầu tiên chuẩn bị ra cảng để xuất khẩu đi các nước. Ảnh: Hồng Nhung
Những xe hàng nông sản đầu tiên chuẩn bị ra cảng để xuất khẩu đi các nước. Ảnh: Hồng Nhung
Lên top