Hàng trăm hecta ớt tại Quảng Nam đang “đỏ mắt” chờ “giải cứu“