Hàng trăm cột điện “đổ rạp” do hoàn lưu bão số 3: Bao giờ người dân được cấp lại điện?

Công nhân Điện lực Thanh Hóa Khắc phục sự cố, phấn đấu cấp lại điện cho khách hàng chậm nhất ngày 25.7. Ảnh: Mai Phương
Công nhân Điện lực Thanh Hóa Khắc phục sự cố, phấn đấu cấp lại điện cho khách hàng chậm nhất ngày 25.7. Ảnh: Mai Phương
Công nhân Điện lực Thanh Hóa Khắc phục sự cố, phấn đấu cấp lại điện cho khách hàng chậm nhất ngày 25.7. Ảnh: Mai Phương
Lên top