Hàng tồn kho quá lớn, nhà máy lọc dầu trong nước lao đao vì COVID-19

Hình 1: Các nhà máy lọc dầu trong nước đang rất cần những chính sách hỗ trợ kịp thời, quyết liệt từ Chính phủ và các bộ ngành.
Hình 1: Các nhà máy lọc dầu trong nước đang rất cần những chính sách hỗ trợ kịp thời, quyết liệt từ Chính phủ và các bộ ngành.
Hình 1: Các nhà máy lọc dầu trong nước đang rất cần những chính sách hỗ trợ kịp thời, quyết liệt từ Chính phủ và các bộ ngành.
Lên top