Hàng tỉ cổ phiếu ngân hàng sắp “đổ bộ” lên sàn HoSE

Hàng loạt ngân hàng đồng loạt đưa cổ phiếu lên sàn hoặc chuyển sàn trong thời gian qua. Ảnh SB
Hàng loạt ngân hàng đồng loạt đưa cổ phiếu lên sàn hoặc chuyển sàn trong thời gian qua. Ảnh SB
Hàng loạt ngân hàng đồng loạt đưa cổ phiếu lên sàn hoặc chuyển sàn trong thời gian qua. Ảnh SB
Lên top