Hàng Tết 2019: "Không có việc thiếu hàng, tăng giá đột biến"

Người mua hàng đông nghẹt dịp tết.
Người mua hàng đông nghẹt dịp tết.
Người mua hàng đông nghẹt dịp tết.
Lên top