Hàng quán ăn uống ở TPHCM cần làm gì để được mở bán trở lại?

Quán ăn uống ở TPHCM muốn mở bán trở lại cần đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê
Quán ăn uống ở TPHCM muốn mở bán trở lại cần đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê
Quán ăn uống ở TPHCM muốn mở bán trở lại cần đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top