Hàng quán ăn uống ở TPHCM cần làm gì để được mở bán mang đi?

Người giao hàng là các đơn vị cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ (shipper).  Ảnh: Anh Tú
Người giao hàng là các đơn vị cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ (shipper). Ảnh: Anh Tú
Người giao hàng là các đơn vị cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ (shipper). Ảnh: Anh Tú
Lên top