Hàng nghìn hợp tác xã “trầy trật” xin giải thể, phá sản

Cả nước có hơn 1.000 hợp tác xã ngừng hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa giải thể được. Ảnh minh họa: VCA
Cả nước có hơn 1.000 hợp tác xã ngừng hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa giải thể được. Ảnh minh họa: VCA
Cả nước có hơn 1.000 hợp tác xã ngừng hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa giải thể được. Ảnh minh họa: VCA
Lên top