Hàng nghìn đôi dép hiệu Adidas nghi giả mạo suýt "chém” khách ưa hàng hiệu

Tại thời điểm kiểm tra, hàng trăm đôi dép giả nhãn hiệu Adidas đã hoàn thiện, chuẩn bị được giao hàng. Ảnh: QLTT
Tại thời điểm kiểm tra, hàng trăm đôi dép giả nhãn hiệu Adidas đã hoàn thiện, chuẩn bị được giao hàng. Ảnh: QLTT
Tại thời điểm kiểm tra, hàng trăm đôi dép giả nhãn hiệu Adidas đã hoàn thiện, chuẩn bị được giao hàng. Ảnh: QLTT
Lên top