Hàng nghìn đầu máy, toa xe tàu hết niên hạn: Lấy đâu 6.800 tỉ đồng để thay thế đống “sắt vụn”?

Hàng nghìn đầu máy, toa xe hết niên hạn vẫn phải hoạt động vì không có ngân
sách thay thế. Ảnh: Hải Nguyễn
Hàng nghìn đầu máy, toa xe hết niên hạn vẫn phải hoạt động vì không có ngân sách thay thế. Ảnh: Hải Nguyễn
Hàng nghìn đầu máy, toa xe hết niên hạn vẫn phải hoạt động vì không có ngân sách thay thế. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top