Hàng nghìn container phế liệu tồn đọng tại cảng biển: Vẫn chưa ai nhận trách nhiệm

Tình trạng ùn ứ tại Cảng Cát Lái, TPHCM. Ảnh: ĐỨC TÀI
Tình trạng ùn ứ tại Cảng Cát Lái, TPHCM. Ảnh: ĐỨC TÀI
Tình trạng ùn ứ tại Cảng Cát Lái, TPHCM. Ảnh: ĐỨC TÀI
Lên top