Hàng ngàn tỉ đồng cho vay “mất hút” trong các doanh nghiệp thủy sản