Hàng loạt tỉnh phía Bắc đang đối diện với nguy cơ ngập úng do đợt mưa mới kéo dài