Hàng loạt sai phạm đất đai trong quá trình cổ phần hóa ở Bình Định

Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn.
Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn.
Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn.
Lên top