Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ:

Hàng loạt nút thắt do thiếu nguồn kinh phí hỗ trợ

Doanh nghiệp mong nhận được nhiều hỗ trợ giải quyết những vướng mắc liên quan đến tài chính. Ảnh: Hải Nguyễn
Doanh nghiệp mong nhận được nhiều hỗ trợ giải quyết những vướng mắc liên quan đến tài chính. Ảnh: Hải Nguyễn
Doanh nghiệp mong nhận được nhiều hỗ trợ giải quyết những vướng mắc liên quan đến tài chính. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top