Chỉ số CPI tháng 8.2016

Hàng loạt mặt hàng giảm giá khiến chỉ số CPI tháng 8 chỉ tăng 0,1%