Hàng loạt khu công nghiệp bị bỏ hoang: Lãng phí lớn nguồn lực nhà nước

Một công trình đang dựng dang dở, cỏ mọc um tùm trong khu Công nghiệp Trung Thành (Phổ Yên, Thái Nguyên). Ảnh: Tiến Nguyên
Một công trình đang dựng dang dở, cỏ mọc um tùm trong khu Công nghiệp Trung Thành (Phổ Yên, Thái Nguyên). Ảnh: Tiến Nguyên
Một công trình đang dựng dang dở, cỏ mọc um tùm trong khu Công nghiệp Trung Thành (Phổ Yên, Thái Nguyên). Ảnh: Tiến Nguyên
Lên top