Hàng loạt hiệp hội kiến nghị "gỡ khó" để doanh nghiệp vượt COVID-19

Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Lên top