Hàng loạt dự án đầu tư nước ngoài “khủng” rót vốn vào Việt Nam

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (bìa phải) trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Cheng Long Bình Dương PaPer. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (bìa phải) trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Cheng Long Bình Dương PaPer. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (bìa phải) trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Cheng Long Bình Dương PaPer. Ảnh: Đình Trọng
Lên top