Hàng loạt dự án căn hộ cao cấp không đạt chuẩn

Trong 6 tháng đầu năm 2016, TP.HCM có tới 34 dự án được xác nhận đủ điều kiện huy động vốn với 14.901 căn.
Trong 6 tháng đầu năm 2016, TP.HCM có tới 34 dự án được xác nhận đủ điều kiện huy động vốn với 14.901 căn.