Hàng loạt dự án BOT giao thông không đạt doanh thu

Trạm thu phí BOT giao thông Hòa Lạc - Hòa Bình.
Trạm thu phí BOT giao thông Hòa Lạc - Hòa Bình.
Trạm thu phí BOT giao thông Hòa Lạc - Hòa Bình.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top