Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng loạt doanh nghiệp sản xuất phân bón có nguy cơ phá sản