Hàng loạt chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long tiếp tục xin dừng hoạt động

Cảng tàu quốc tế Hạ Long vắng lặng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các tàu du lịch vịnh Hạ Long đã về nơi trú ẩn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng tàu quốc tế Hạ Long vắng lặng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các tàu du lịch vịnh Hạ Long đã về nơi trú ẩn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng tàu quốc tế Hạ Long vắng lặng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các tàu du lịch vịnh Hạ Long đã về nơi trú ẩn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top