Hàng không Việt chuẩn bị các đường bay quốc tế

Công tác phòng dịch COVID-19 trên các máy bay của Vietnam Airlines để chuẩn bị cho các chuyến bay quốc tế. Ảnh: VNA
Công tác phòng dịch COVID-19 trên các máy bay của Vietnam Airlines để chuẩn bị cho các chuyến bay quốc tế. Ảnh: VNA
Công tác phòng dịch COVID-19 trên các máy bay của Vietnam Airlines để chuẩn bị cho các chuyến bay quốc tế. Ảnh: VNA
Lên top