Hàng không thế giới chống dịch thế nào?

Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành Vietjet trao tặng khẩu trang cho người dân Anh thông qua Đại sứ quán Anh (ảnh: Đức Minh)
Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành Vietjet trao tặng khẩu trang cho người dân Anh thông qua Đại sứ quán Anh (ảnh: Đức Minh)
Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành Vietjet trao tặng khẩu trang cho người dân Anh thông qua Đại sứ quán Anh (ảnh: Đức Minh)
Lên top