Hàng không sụt giảm khoảng 40% khách quốc tế

Kiểm soát dịch bệnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Kiểm soát dịch bệnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Kiểm soát dịch bệnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Lên top