Hàng không phát triển “nóng” hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh Đặng Tiến.
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh Đặng Tiến.
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh Đặng Tiến.
Lên top